2.11.2017 Literkowa jesień

Najlepszym sposobem na naukę czytania jest zabawa i twórcza aktywność dziecka.