11.11.2017 Święto Niepodległości

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W  naszym przedszkolu dzieci śpiewały hymn Polski, uczyły się wiersza patriotycznego “Kto ty Jesteś?”, wykonywały również prace plastyczne związane z tym świętem.