Opłatę za przedszkole należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

89 1160 2202 0000 0003 9221 4919