mgr Mirosława Kasperuk

mgr Mirosława Kasperuk

Wychowawczyni grupy Wiolinki

- nauczyciel mianowany

Moim największym dobrem jest dobro każdego dziecka. Przygotowuję je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Wraz z całą załogą przedszkolną pragnę stworzyć każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragnę również w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata oraz ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcę wychowywać dzieci z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolnych do spontanicznej ekspresji własnych uczuć oraz myśli; otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób, a także gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

 • od 2002 r. absolwentka Liceum Ekonomicznego w Łukowie
 • w latach 1998/2002 wokalistka zespołu muzycznego
 • od 2007 r. absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach na kierunkach: Kształcenie Zintegrowane i Wychowanie Przedszkolne ukończone tytułem: magister
 • w latach 2007/2008 prowadziłam własną działalność gospodarczą
 • w roku 2008 nauczyciel przedszkolny w Niepublicznym Przedszkolu "Kraina Fantazji"
 • od 2009 r. nauczyciel przedszkolny w Przedszkolu Muzycznym "Nutka"
 • od roku 2009 współorganizator corocznego konkursu plastyczno-muzycznego pt.: Malujemy muzykę"
 • od 2010 r. nauczyciel kontraktowy w Przedszkolu Muzycznym "Nutka"
 • od 2010 r. opiekun studentów z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego (wolontariuszy oraz praktykantów)
 • od 2012 r. współpracuję z panią psycholog Krystyną Strukowicz
 • w roku 2012 r. otrzymałam nagrodę dyrektora
 • od 2012 r współredaktor gazetki przedszkolnej  - Kwartalnik "NUTKA"
 • od 2012 r. współpracuje z nauczycielkami z Miejskiego Przedszkola nr 26 w Siedlcach
 • od 2012 r. prowadzę dodatkowe zajęcia plastyczne w oparciu o własny program autorski pt.:"Fantazja".
 • od 2013 r. pracownik metodyczny na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
 • w roku 2013 ukończyłam pracę nad kolejnym własnym programem pt.:" Program wstępnej adaptacji Przedszkola Muzycznego "Nutka"
 • 12.04.2014  otrzymałam certyfikat " Kierownika wycieczek szkolnych "
 • od lipca 2014 nauczyciel mianowany

Dodatkowo ukończyłam kursy kwalifikacyjne w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli:

 • Gry i zabawy ruchowe
 • Terapia pedagogiczna
 • Indywidualizacja oddziaływań pedagogicznych w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych
 • Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela poprzez obserwowanie i prowadzenie obserwowanych zajęć
 • Dziecko bezpieczne w rodzinie i w przedszkolu
 • Pierwsza pomoc
 • Inspiracje plastyczne we wczesnej edukacji dziecka
 • Elementy korektywy "Bądź zdrów od stóp do głów". Najczęstsze wady postawy i sposoby im zapobiegania
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Spoistość grupy przedszkolnej
 • Jak skutecznie motywować uczniów do uczenia się
 • Awans zawodowy od A do Z