mgr Ewelina Goschorska

mgr Ewelina Goschorska

Wychowawczyni grupy Półnutki

Jestem wychowawczynią grupy ,,Półnutki”. Moja grupa składa się z 15 osób, w tym 9 dziewczynek i 6 chłopców. Przedział wiekowy dzieci to 3-5 lat. Od września 2014 roku miałam możliwość pracy w każdej grupie wiekowej (3-6 lat), w każdej z nich specyfika pracy jest trochę inna; u dzieci młodszych dbałam o wykształcenie i wdrażanie do nawyków higienicznych, samodzielności podczas spożywania posiłków i w toalecie, przebierania się oraz odkładania zabawek na swoje miejsce itp. Natomiast u dzieci starszych specyfika pracy polegała na nieco innych wymaganiach. 5-6-latki kształtowałam samodzielność, sprzątanie po sobie ale co ważniejsze przygotowywałam je do podjęcia nauki w szkole, zwracałam więc uwagę na rozwój sprawności ogólno-ruchowej i manualnej, ćwiczyłam analizę i syntezę wzrokową i słuchową, sprawność manualną i rozwijałam zdolności dzieci stymulowałam je w miarę potrzeb. Wówczas również chcę dążyć do, tego aby w mojej współpracy z dziećmi działo się jeszcze więcej oraz pragnę żeby dzieci pochłaniały wiedzę i rozwijały swoje zainteresowania przy użyciu nowoczesnych metod edukacyjnych.

2006-2010 r.     Technikum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, Profil rachunkowo-finansowy, 2010-2013 r.     Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Kierunek: pedagogika , stopień I Specjalizacja: edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Wrzesień 2011     Praktyka w Muzycznym Przedszkolu ,,Nutka” 2011-2013     Odbywałam wolontariat w Przedszkolu Muzycznym ,, Nutka” w Siedlcach, 2013-2015 r.     Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Specjalizacja: edukacja wieku dziecięcego, stopień II 2015 r.     Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans zawodowy nauczyciela kontraktowego,

Dodatkowo otrzymałam certyfikaty: 2012 r. Nowoczesne metody efektywnej nauki 2014 r. za projekt, organizację oraz czynny udział w przedstawieniu pt.: ,, Smerfna szkoła”, przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym,

Chciałam również dodać 10 mądrości nauczycielskich, które również świadczą o mojej osobie.! Mianowicie brzmią one następująco:

  • Wiem, że przyszłość moich wychowanków w dużym stopniu zależy ode mnie,
  • Nigdy nie poniżam godności ucznia. Poniżony zawsze odpłaci,
  • W konflikcie z wychowankami nigdy nie denerwuję się. Jestem sędzią a nie stroną,
  • Nie lekceważę własnych poleceń, zawsze kontroluje ich wykonanie,
  • Jestem cierpliwa, dzieci mają prawo myśleć i działać wolniej ode mnie,
  • Zajęcia są dla dzieci nie dla mnie. Mój sukces powstaje tylko z sukcesów moich wychowanków,
  • Nie jestem nieomylna. Mądrość polega na przyznaniu się do błędu i naprawieniu go,
  • Autorytet nie polega na wzbudzeniu strachu strachu, lecz na kompetencji, sprawiedliwości i konsekwencji wymagań,
  • Wymagania nie wykluczają życzliwości: nie rządzę, nie poniżam, czyn jest lepszy od mówienia, przykład lepszy od instrukcji,
  • Nie spodziewam się powierzchownej wdzięczności wychowanków. Jeśli zaszczepię im lepszą stronę mojej osobowości-Będą mi wdzięczni przez całe życie.