Opłatę za przedszkole należy wnosić do 10 dnia każdego miesiąca na konto:

31 1750 0012 0000 0000 2244 6606